Trzech Króli 2015

Trzech Króli w 2015 roku obchodzimy 6 stycznia.

Trzech Króli to potoczna, przyjęta zwyczajowo, nazwa święta religii chrześcijańskiej. Prawidłowa i pełna nazwa tego święta to Objawienie Pańskie, inaczej Epifania. Jest to uroczystość, która uczcić ma objawienie się Boga człowiekowi.

Święto to w Kościele Katolickim obchodzone jest 6 Stycznia. Od 2010 ROKU, na mocy ustawy podpisanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, jest to święto wolne od pracy, obowiązuje wtedy również zakaz handlu.

Do niedawna Święto Trzech Króli obchodzone było wyłącznie w kościołach, gdzie odbywało się poświęcenie kredy, kadzidła i wody.Wierni poświęconą kredą na drzwiach swoich domów pisali inicjały Trzech Mędrców K+M+B oraz aktualny rok. Skrót ten to również łacińskie Christus Mansionem Benedicat, czyli Chryste błogosław temu domowi.

Od kilku lat coraz popularniejsze staje się uczestnictwo w Orszaku Trzech Króli. Jest to uliczna parada organizowana w wielu miastach naszego kraju. Tradycja ta przywędrowała do nas z Hiszpanii.
Kolorowy pochód postaci przebranych za Trzech Mędrców oraz inne postacie biblijne jest sporą atrakcją dla mieszkańców. Nic więc dziwnego, że odkąd święto to jest dniem wolnym od pracy coraz więcej osób bierze w nich udział.
Pochód połączony jest często z występami jasełkowymi. Towarzyszy mu wspólne kolędowanie i ciepły poczęstunek czekający na uczestników pochodu.

Ta tradycja sprawia, że święto Trzech Króli dotychczas nie obchodzone specjalnie hucznie stało się dniem kolorowym i radosnym, dającym wiernym poczucie wspólnoty. To dobra zmiana.