Triduum Paschalne 2015

Triduum Paschalne w 2015 roku obchodzimy od 2 do 5 kwietnia.

Triduum Paschalne jest najważniejszym wydarzeniem liturgicznym w życiu katolików. Triduum obejmuje kilka dni poprzedzających Wielką Niedzielę, z samą niedzielą włącznie.

Triduum Paschalne jest świętem ruchomym. W 2015 roku rozpocznie się w czwartek 2 kwietnia, a zakończy 5 kwietnia – w niedzielę.

Idea święta
Święto celebrowane jest już od IV wieku. Wtedy pojawiły się pierwsze wzmianki o nim. Wcześniej określano je mianem Triduum Sacrum, a od lat dwudziestych XX wieku obchodzi się je pod obecną nazwą.

W trakcie Triduum Paschalnego celebrowane są męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, choć idea święta nawiązuje też do żydowskiej Paschy upamiętniającej egipską niewolę Izraelitów.

Przebieg Triduum
Wstępem do Triduum Paschalnego Msza Krzyżma Świętego celebrowana w Wielki Czwartek przez biskupa i podlegających mu prezbiterów. Samo Triduum inauguruje uroczysta wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej, która ściśle nawiązuje do ewangelicznej wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił sakramenty kapłaństwa i eucharystii.

Podczas Wielkiego Piątku nie odprawia się mszy, to dzień upamiętnienia męki i śmierci Jezusa na krzyżu. Wiernych obowiązuje post, powaga i skupienie, wierni adorują też Najświętszy Sakrament, a najważniejszym wydarzeniem liturgicznym celebrowanym przez kapłanów jest w tym dniu droga krzyżowa.

W czasie wielkiej soboty trwa adoracja Grobu Pańskiego, symbolicznie przygotowywanego w każdym kościele. Święci się też potrawy Wielkanocne.

Triduum Paschalne kończą obrzędy liturgiczne Wigilii Paschalnej i Wielkiej Niedzieli, które zwieńcza procesja rezurekcyjna.

Najnowsze frazy:

  • kiedy bylo triduum paschalne 2015
  • praca w tridum paschalnym
  • tridum paschalne
  • tridum paschalne 2015
  • triduum paschalne 2015