Święto Wojska Polskiego 2015

Święto Wojska Polskiego w 2015 roku obchodzimy 15 sierpnia.

Święto Wojska Polskiego, inaczej Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono ustawą z dnia 30 lipca 1992. Dzień ten upamiętnia rocznice bity warszawskiej, stoczonej 15 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-radzieckiej (bolszewickiej). Zwycięska bitwa powstrzymała pochód Armii Czerwonej na Zachód i uważana jest za jedno z największych bojowych osiągnięć polskiego oręża.

W 2015 roku Święto Wojska Polskiego obchodzić będziemy w sobotę.

Święto Wojska Polskiego rokrocznie przypada na dzień wolny od pracy, w tym samym czasie obchodzone jest święto Wniebowzięcia Matki Bożej, dla którego wprowadzono ustawowy dzień wolny.

Historia święta
Tradycyjnie święto obchodzone było dla upamiętnienia rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami, ale też w celu podkreślenia tradycyjnych wartości hołubionych w środowiskach wojskowych – Bogu i ojczyźnie, kultywowanie bojowych tradycji naszych przodków.
Święto ustanowiono już w 1923 roku rozkazem ówczesnego Ministra Spraw Wojskowych. Było ono Świętem Żołnierza, którego nie anulował żaden późniejszy akt prawny – nawet w czasach komunistycznych święta nie zdelegalizowano.
Wprowadzono za to Dzień Wojska Polskiego, który przypadał na 12 października i miał upamiętniać datę chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Społeczeństwo nie akceptowało święta wprowadzonego przez władze komunistyczne, toteż z chwilą oddalenia od władzy komunistów, wrócono do obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu rocznicy Cudu nad Wisłą.

Tradycyjnie w tym dniu odbywają się uroczyste defilady i imprezy o charakterze patriotyczno – narodowym.