Święto Niepodległości 2015

Święto Niepodległości w 2015 roku obchodzimy 11 listopada.

Święto Niepodległości, a właściwie Narodowe Święto Niepodległości, jest świętem państwowym, obchodzonym 11 listopada. Dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Święto ustanowiono dla upamiętnienia faktu odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

W 2015 roku święto obchodzić będziemy 11 listopada we wtorek.

Po raz pierwszy Święto Niepodległości ustanowiono w 1937 roku. Począwszy od wybuchu wojny, przez lata panowania komunizmu święta w Polsce nie obchodzono. Przywrócono je dopiero w 1989 roku.

Niepodległość
Proces odzyskiwania niepodległości był procesem stopniowym i rozłożonym w czasie. 11 listopada jest dniem symbolicznym, właśnie tego dnia podpisano rozejm w Compiegne kończący I Wojnę Światową, podpisanie rozejmu zbiegło się w czasie z przyjazdem do Warszawy legendarnego już wtedy Józefa Piłsudskiego, który przybył do stolicy dzień wcześniej. Na przełomie tych dwóch dni tj. 10 / 11 listopada 1918 Polacy dobitnie uświadomili sobie, że oto udało im się wywalczyć upragnioną wolność i stali się wolni – ten właśnie moment, towarzyszącą mu euforię, koniec narodowego zniewolenia i budzące się nadzieje na przyszłość, upamiętnia listopadowe święto.

Zanim jednak 11 listopada stało się świętem państwowym, było pierwotnie obchodzone jedynie, jako wydarzenie o charakterze ściśle wojskowym. Obchody święta organizowano w niedziele po 11 listopada, towarzyszyły im imponujące defilady, wręczano specjalne odznaczenia i awanse. Dopiero w 1926 ustanowiono 11 maja jako dzień wolny od pracy, ale tylko i wyłącznie dla pracowników państwowych. Wtedy też nadano świętu nie tylko wojskowy, ale bardziej państwowy charakter.