Święto Konstytucji 3 Maja 2015

Święto Konstytucji 3 Maja 2015

Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych polskich świąt państwowych. Po raz pierwszy dzień ten uznano za święto już w 1788 roku, ale dopiero w 1919 roku wprowadzono je mocą ustawy obowiązującej jeszcze kilka lat po II wojnie. Komunistyczne władze Polski zniosły święto w latach pięćdziesiątych XX wieku, a wprowadzono je ponownie dopiero w 1990 roku, czyli po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości.

Dzień 3 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w 2015 roku święto wypada w sobotę.

Ważna historyczna geneza święta
Święto Konstytucji 3 Maja upamiętnia pierwszą konstytucję uchwaloną w nowożytnej Europie. Konstytucję uchwalił Sejm Wielki, zwany też Sejmem Czteroletnim za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stało się to 3 dnia maja 1791 roku.

Dlaczego świętujemy?
Konstytucja 3 Maja jest najdobitniejszym symbolem odrodzenia się narodu polskiego, a właściwie polskiego i litewskiego, bo Sejm Wielki reprezentowali przedstawiciele Obojga Narodów) i obudzenia się po latach marazmu i trwania w anarchicznym nieładzie pod rządami nieudolnych, zagranicznych władców.
Uchwalając konstytucję, Polacy dowiedli, że są gotowi do zmian i podążania naprzód, do dynamicznego rozwoju, dążenia do nowoczesności, wprowadzania daleko idących reform mających poprawić byt obywateli – przedstawicieli najważniejszych ówcześnie warstw społecznych wszystkich, tworzących Rzeczpospolitą, narodów.
Przełomowe wydarzenie zakończyło się tragicznie – rozbiorami Polski, jednak pozostawiło w narodzie wyraźny ślad i chęć wprowadzania zmian na lepsze stając się wydarzeniem tragicznym i przełomowym jednocześnie.
Ten historyczny przełom upamiętniamy współcześnie trzeciomajowym świętem.

Najnowsze frazy:

  • dzien konstucji trzeciego maja
  • od ktorego roku 3 maj ustawowo wolny od pracy