Święto Dziękczynienia 2015

Święto Dziękczynienia w 2015 roku obchodzimy 7 czerwca.

W przeciwieństwie do amerykańskiego, państwowego Święta Dziękczynienia, polskie święto jest świętem kościelnym obchodzonym co roku, w pierwszą niedzielę czerwca. Święto zostało ustanowione w 2008 roku przez arcybiskupa Kazimierza Nycza, ale odwołuje się bezpośrednio do historycznych tradycji, jest bowiem kontynuacją inicjatyw podjętych jeszcze w czasach Sejmu Czteroletniego (1792).

W czasie sejmu postanowiono bowiem złożyć Bogu specjalny dar wotywny w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Darem tym miała stać się Świątynia Najwyższej Opatrzności. Ówczesnego planu niestety nie zrealizowano, ale w czasach współczesnych inicjatywę podjęto na nowo, budując Świątynię Opatrzności Bożej.

W 2015 roku Święto Dziękczynienia przypada na 7 dzień czerwca.

Idea Święta
Nawiązuje do czasów historycznych, ale i do wydarzeń współczesnych. Ma upamiętniać Jana Pawła II, którego pielgrzymki do ojczyzny, zwykły odbywać się właśnie z początkiem czerwca. Święto ma przypominać o wdzięczności, jaką Polacy (jako naród) powinni okazywać Bogu.

Coroczne obchody Święta Dziękczynienia mają różne hasła przewodnie i odbywają się w kilku wymiarach: liturgicznym, społeczno – kulturalnym i historycznym.

Wymiar liturgiczny realizowany jest poprzez msze, pielgrzymki i czuwania.
Wymiar historyczny nadaje obchodom regularne odwoływanie się do wydarzeń historycznych i kontynuacja dzieła, zapoczątkowanego przez Sejm Wielki – budowa Świątyni Opatrzności Bożej. Tuż przed obchodami święta i w jego trakcie, prowadzone są zbiórki pieniędzy na tę świątynię.
Wymiar społeczno – kulturalny nadają Dniu Dziękczynienia koncerty muzyczne i udział artystów w organizowanych przez Kościół imprezach.

Najnowsze frazy:

  • święto dziękczynienia w polsce
  • co upamiętnia dzień dziękczynienia
  • dziekczynienie 2015
  • dzień dziękczynienia w polsce
  • sos music dzien dziękczynienia 2015
  • swieto dziekczynienia w usa 2015 data
  • zielone świątki 2017 dziękczynienie