Początek astronomicznej zimy 2015

Początek astronomicznej zimy w 2015 roku wypada 22 grudnia.

Pierwszy dzień astronomicznej zimy przypada corocznie w czasie tzw. przesilenia zimowego. W 2015 r. pierwszy dzień zimy wypada w dniu 22 grudnia. Okresowi przesilenia zimowego na przestrzeni wieków, towarzyszyły obrzędy odwołujące się do następującego po tej dacie zjawisku skracania się nocy i wydłużania dnia, co było utożsamiane z odradzaniem się słońca. W początkach naszej ery, przesilenie wypadało 25 grudnia, stąd też święta Bożego Narodzenia, które w okresie późniejszym wyparły tradycyjne wierzenia, przypadają właśnie tego dnia. Jesień kończy się wraz z równonocą wiosenną i nadejściem wiosny.

Symbolika zimy

Zima, będąca czasem wizualnego zamierania przyrody w części wierzeń, szczególnie słowiańskich, jest utożsamiona z odchodzeniem i śmiercią. Symbolem zimy i śmierci w mitologii słowiańskiej jest bogini Marzanna, która podpalana i topiona w wodzie, pod postacią kukły ze słomy, w czasie równonocy wiosennej stanowi najbardziej znany w Polsce przejaw końca zimy i nadejścia wiosny. Z kolei wiązana z równonocą zimową symbolika solarna, jest wyraźnie obecna zarówno w wierzeniach przedchrześcijańskich, jak i w samym chrześcijaństwie, gdzie światło jest jednym z symboli życia wiecznego.

Tradycje towarzyszące początkowi zimy

Dzień przesilenia zimowego jest najkrótszym dniem w roku. Od tego momentu, aż do przesilenia letniego, każdy następny dzień jest dłuższy od dnia poprzedniego. Z tego też powodu okres ten utożsamiany był na przestrzeni wieków z odradzaniem się, bądź też z ponownymi narodzinami słońca, co sprzyjał kultywowaniu obyczajów związanych z oddawaniem czci bóstwom o charakterze solarnym, m.in. : greckiemu Heliosowi, rzymskiemu Saturnowi, perskiemu Mitrze, czy też germańskiemu Julowi. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa, tradycyjne obrzędy i wierzenia stopniowo były zastępowane przez Boże Narodzenie, które obecnie stanowi główne i zarazem najbardziej znane święto obchodzone w tym czasie.

Najnowsze frazy:

  • astronomiczna zima 2015
  • pierwszy dzień zimy
  • początek zimy 2015