Początek astronomicznej wiosny 2015

Początek astronomicznej wiosny w 2015 roku wypada 20 marca.

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypada corocznie w czasie tzw. równonocy wiosennej. W 2015 r. pierwszy dzień wiosny wypada w dniu 20 marca (podobnie będzie również przez kolejnych kilkadziesiąt lat). Z rozpoczęciem wiosny wiążą się takie zwyczaje jak m.in. topienie marzanny, czy też szkolne wagary. Wiosna kończy się wraz z przesileniem letnim i nadejściem pory letniej.

Symbolika wiosny

W większości kultur początek wiosny nierozerwalnie wiąże się z symboliką budzącego się po zimowym uśpieniu życia. Jest to wynik naturalnych zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie wiosennym, takich jak stopniowe zwiększanie aktywności zwierząt zapadających w sen zimowy, pojawianie się ptaków powracających po okresie zimowym z cieplejszych rejonów świata, wypuszczaniu pędów, liści i kwiatów przez rośliny, czy też początek prac rolnych na polach uprawnych. Z symboliką przypisywaną wiośnie współgrają również katolickie święta Wielkanocne, opierające się na kultywowaniu Zmartwychwstania ukrzyżowanego w Wielki Piątek Jezusa Chrystusa.

Tradycje towarzyszące początkowi wiosny

Jednym z głównych obyczajów kojarzonych z początkiem wiosny jest topienie wykonanej ze słomy i specjalnie przystrojonej kukły, przedstawiającej Marzannę – słowiańską boginię zimy i śmierci (w dawniejszych czasach występował również zwyczaj podpalenia Marzanny, poprzedzający jej utopienie). Akt ten miał podkreślić zakończenie pory zimowej i przyjście wiosny, a wraz z niej narodzenie się nowego życia. Obecnie tradycja topienia Marzanny kultywowana jest głównie w ramach życia szkolnego i związana jest bezpośrednio z datą 21 marca (stanowiącą Święto Wiosny), stanowiącą kalendarzowy początek wiosny. Innym, bezpośrednio związanym ze szkołą zwyczajem, jest umyślne opuszczanie w dniu Święta Wiosny zajęć lekcyjnych przez uczniów, nazywane wagarowaniem.

Najnowsze frazy:

 • 1 dzien wiosny 2015
 • wiosna symbolika
 • wiosna kalendz
 • wiosna kalendarz
 • wiosna astronomiczna 2015
 • początek wiosny 2017r
 • poczatek kalendarzowaej wiosny
 • poczatek i kpniec wiosny
 • koniec i początek astronomicznej wiosny na malakal
 • dzień kobiet wypada zimą czy wiosna
 • zima 2015 kalendarzowa