Ofiarowanie Pańskie 2015

Ofiarowanie Pańskie w 2015 roku obchodzimy 2 lutego.

Ofiarowanie Pańskie to chrześcijańskie święto liturgiczne, przypadające corocznie w dniu 2 lutego (w katolicyzmie i religiach protestanckich) lub 15 lutego (w kościołach obrządku wschodniego). W Polsce tradycyjnie obchodzone jest, jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Formuła święta stanowi upamiętnienie ofiarowania Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej, obchodzone dokładnie czterdziestego dnia od chwili święta jego narodzin.

Geneza święta

Zgodnie z zapisami w ewangelii, w czasach życia Jezusa Chrystusa, każdy pierworodny chłopiec musiał być ofiarowany Bogu, co dokonywało się w świątyni, w formie obrzędu religijnego. Było to akt symbolicznego poświęcenia Bogu najwyższej wartości, jaką dla rodziców stanowił ich potomek. Zgodnie z zapisami ewangelii w ofiarowaniu Jezusa uczestniczyła Maryja, św. Józef oraz Symeon i prorokini Anna. Scena ta jest częstym motywem sztuki sakralnej, szczególnie w obrządku wschodnim. Ofiarowanie jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich, obchodzonym już w pierwszych wiekach jego istnienia.

Ofiarowanie Pańskie w Polsce

W Polsce Ofiarowanie Pańskie, wskutek wielowiekowej tradycji, ma mocno eksponowany charakter święta maryjnego. Matka Boska jest czczona w tym dniu jako osoba, która sprowadziła na ziemię niebiańskie światło, wykorzystując je do ochrony ludzi przed wszelkim złem. Zgodnie z tradycją, obchodom towarzyszy przyniesienie na nabożeństwo gromnic (świec), które następnie zostają poświęcone. Drugim charakterystycznym elementem święta są towarzyszące nabożeństwom procesje z zapalonymi świecami, trzymanymi w dłoniach przez uczestników.

Dzień życia konsekrowanego

Od 1997 roku w dniu Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II. W ramach jego obchodów szczególnej opiece boskiej i refleksji poddawane są osoby, które swoje życie poświęcają prawie całkowicie Bogu i działaniu na rzecz Kościoła.

Najnowsze frazy:

  • święto matki boskiej gromnicznej wolne od pracy
  • święto gromnicznej-wolne od pracy
  • czy ofiarowanie panskie jest dniem wolnym
  • ofiarowanie pańskie 2017
  • matki boskiej gromnicznej we francji
  • list kep na ofiarowanie panskie
  • gromniczna 2015
  • dzień matki boskiej gromnicznej czy jest wolne
  • czy w matki boskiej gromnicznej jest wolne
  • święto mb gromnicznej wolne od pracy?