Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2015

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2015 roku obchodzimy 1 marca.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest polskim świętem Państwowym, obchodzonym corocznie w dniu 1 marca, ustanowionym na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. Święto jest poświęcone oddaniu czci tzw. Żołnierzom Wyklętym – członkom polskiego podziemia niepodległościowego z okresu II wojny światowej, którzy nie pogodzili się z oddaniem Polski pod wpływy radzieckiego i związanym z tym wprowadzeniem komunistycznego systemu władzy. Po zakończeniu działań wojennych nie złożyli broni, lecz w dalszym ciągu kontynuowali walkę, tym razem przeciwstawiając się narzuconemu przez Moskwę komunistycznemu modelowi państwa.

Więcej o Żołnierzach Wyklętych

Formacje, nazwane potem Żołnierzami Wyklętymi, powstały w głównej mierze z formacji Armii Krajowej. Kontynuując walkę, prowadzili oni działania przede wszystkim przeciwko siłom bezpieczeństwa, wprowadzającym nowy porządek w Polsce – Korpusowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędowi Bezpieczeństwa i Milicji. Z uwagi na dysproporcje w ilości żołnierzy i wyposażeniu, ich walka miała charakter partyzancki. Schwytani przez komunistów żołnierze, byli poddawani brutalnym torturom i skazywani w pokazowych procesach na kary śmierci, które była wykonywane niezwłocznie. Ciała zamordowanych chowano zazwyczaj w nieznanych miejscach. Walce z Żołnierzami Wyklętymi towarzyszyło prowadzenie oczerniającej propagandy, która nazywała Żołnierzy Wyklętych „zaplutymi karłami reakcji”, bandytami, czy nawet faszystami. Ostatni Żołnierz Wyklęty zginął w 1963 r. na Lubelszczyźnie.

Obchody

W ramach obchodów tego święta, organizowane są zazwyczaj uroczystości patriotyczne, połączone z odczytaniem apelu poległych i złożeniem kwiatów, pod miejscami pamięci narodowej. Wydarzeniami towarzyszącymi są często wystawy tematyczne i promocje publikacji poświęcone kwestii partyzancki antykomunistycznej.

Najnowsze frazy:

  • czy narodowy dzien zolnierzy wykletych jest dniem wolnym od pracy
  • dzień żołnierzy wyklętych wolne?
  • święto żołnierzy wyklętych 2015
  • wolne dni zolnierzy wykletych