Matura 2015

Matura w 2015 roku rozpoczyna się 4 maja i trwa do 29 maja.

Matura to potoczna nazwa egzaminu maturalnego (dawniej nazywającego się egzaminem dojrzałości), stanowiącego zwieńczenie edukacji na poziomie szkoły średniej. Na maturę składa się cykl egzaminów, przeprowadzanych w formie pisemnej i ustnej. Obecnie obowiązkowymi przedmiotami, z których zdawana jest matura są: język polski, język obcy oraz matematyka. Dodatkowo każdy uczeń przystępujący do matury, musi wybrać przynajmniej jeden przedmiot, ponad przedmioty obowiązkowe, z którego również będzie zdawał egzamin maturalny (maksymalnie uczeń może wybrać sześć takich przedmiotów).

Kiedy i jak przeprowadzana jest matura?

Współcześnie egzaminy maturalne przeprowadzone są w okresie kwiecień-maj. Szczegółowy harmonogram egzaminów z poszczególnych przedmiotów, ustalający dla nich konkretne daty, przygotowuje i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Od 2005 r. matura zdawana jest w nowej formie, znacznie różniącej się od wcześniej obowiązujących rozwiązań. Przygotowaniem i przeprowadzeniem matury zajmują się Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, będące delegaturami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminy maturalne składane są w obecności komisji, w skład której wchodzą nauczyciele ze szkoły macierzystej ucznia, a także jeden nauczyciel z innej szkoły.

Co daje posiadanie świadectwa dojrzałości?

Przystąpienie do matury i jej zdanie nie jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły średniej, jednakże świadectwo dojrzałości (potwierdzające zdanie matury) jest dokumentem, bez którego nie jest możliwe ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe. W większości przypadków, świadectwo dojrzałości dokumentujące zdanie matury według nowych zasad, zastępuje egzaminy wstępne na uczelnie.

Przed maturą studniówka

Zwyczajem bezpośrednio związanym z maturą jest bal maturalny, powszechnie nazywany Studniówką (w przeszłości był on organizowany na około 100 dni przed maturami). Bal jest obchodzony w formie święta maturzystów, stanowiąc zarazem pierwszy poważny bal w życiu przyszłych posiadaczy świadectwa dojrzałości. Jest on przy tym symbolicznym wstępem do zakończenia szkoły średniej, które nastąpi po zdaniu matury.

Najnowsze frazy:

  • którego maja rozpoczyna się matura
  • matura i brak wolnego w pracy
  • matury ustne czy sa dni wolne od szkoly