Egzamin gimnazjalny 2015

Egzamin gimnazjalny w 2015 roku odbywa się w dniach 21 – 23 kwiecień.

Na zakończenie gimnazjum uczniowie muszą napisać egzamin gimnazjalny podsumowujący ich trzyletnią naukę w tej szkole. W roku szkolnym 2014/2015 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony w dniach 21-23 kwietnia. Jak każdego roku egzamin ten podzielony jest na trzy części.
Wiedza humanistyczna 21 kwiecień:
W tym dniu o godzinie 9:00 odbędzie się test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, natomiast o godzinie 11:00 będzie miał miejsce test z języka polskiego.
Wiedza matematyczna i przyrodnicza 22 kwiecień:
22 kwietnia o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z wiedzy w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Dwie godziny później, czyli o godzinie 11:00 będzie egzamin z matematyki.
Język obcy nowożytny 23 kwiecień:
Egzamin z języka obcego nowożytnego podzielony jest na poziom podstawowy i rozszerzony. O godzinie 9:00 będzie miał miejsce egzamin z poziomu podstawowego, a o godzinie 11:00 z poziomu rozszerzonego. Do wyboru są następujące języki:
-angielski,
-niemiecki,
-rosyjski,
-włoski,
-ukraiński.

Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną. Warunkiem ukończenie gimnazjum przez ucznia nie jest osiągnięta liczba punktów tylko fakt przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
Okres ten można określić mianem święta. Uczniowie gimnazjum w tym dniu zwolnieni są z lekcji, przychodzą tylko na czas pisania egzaminu. Wymagany jest strój galowy. Na egzamin zdający muszą przynieść dokument potwierdzający ich tożsamość np. legitymację szkolną, będzie ona również potrzebna do wpisania numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym.

Najnowsze frazy:

  • czy jest wolne w szkole na egzamin gimbazjalny
  • egzaminy gimnazjalne wolne